Foto’s

Foto’s van diverse vlinder kweekjes.
 
 

Syntomeida epilais

Foto serie van ei tot vlinder, Syntomeida epilais